Vietne/mājaslapa

Izglītība marginalitātes apstākļos (EM2) ir starptautisks projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus +.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada oktobris – 2020. gada septembris

EM2 mērķis ir:

  • uzlabot mazkvalificēto pieaugušo prasmes, izmantojot ikdienas un neformālo mācīšanos un slēdzot kopīgu sadarbības līgumu;
  • slēdzot savstarpējās sadarbības līgumus, veicināt sadarbību starp izglītības sniedzējiem, asociācijām, pašvaldībām un iestādēm, kas apmāca cilvēkus, kas saskaras ar dažādām grūtībām;
  • vairot vispārējo izpratni par sadarbības līgumu lietderību un to ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā.

 

Tēmas:

  • neaizsargāto iedzīvotāju grupu apzināšana: jaunas iespējas sociāli atstumtām cilvēku grupām;
  • galvenās prasmes – pamatprasmes: individualizēts un personu vajadzībām pielāgots mācību plāns;
  • pilsoniska iesaiste / atbildīga pilsonība: savstarpēju sadarbības līgumu slēgšana, tādejādi uzņemoties kopīgu atbildību.

 

Projektā ir iesaistītas 4 ES valstis, katrā valstī ir divas organizācijas (Ungārija, Itālija, Latvija, Slovēnija)

Projekta numurs: 2018-1-IT02-KA204-048285