Domov

Izobraževanje v okviru marginalnosti (EM2) je mednarodni projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus +.

Trajanje: oktober 2018 – september 2020

 

Cilji projekta so:

  • nadgraditi spretnosti nižje izobraženih ali nižje usposobljenih odraslih z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem na osnovi skupnostnega sporazuma,
  • izboljšati mrežo učnih skupnosti, ki temelji na skupnostnem sporazumu, katerega podpišejo izobraževalne organizacije, združenja, občine in podjetja, z namenom usposobiti osebe iz marginalnih skupin za delovno aktivnost,
  • izboljšati splošno družbeno zavest o koristnosti skupnostnega sporazuma in njegovi uporabi za usmerjanje v delovno aktivnost.

 

Teme so:

  • dostop do izobraževanja za marginalne ciljne skupine: nove možnosti za marginalne ciljne skupine
  • ključne kompetence – osnovne spretnosti: individualne poti v prilagojenem izobraževalnem načrtu
  • državljanska angažiranost / odgovorno državljanstvo: skupnostni sporazum za skupno odgovornost

 

4 države EU so vključene v projekt, sodelujeta po dve organizaciji iz vsake države (Madžarska, Italija, Latvija, Slovenija)

Številka projekta: 2018-1-IT02-KA204-048285